Onsite školení Java SE 8 základní kurz I. - platforma a jazyk

Ovládněte základy Javy v aktuální verzi Java 8. Kurz určený programátorům začátečníkům a mírně pokročilým. Výhodu mají ti, přecházející z jiného programovacího jazyka. Místo nudného procházení syntaxe a knihoven se seznámíte se koncepty a základy toho, co budete opravdu potřebovat pro vlastní programy jakéhokoli typu.

Vybraná témata: základy jazyka Java a tvorby programů v tomto jazyce ⚫ vývojové prostředí (standardně IntelliJ IDEA) ⚫ datové typy, výrazy a bloky ⚫ příkazy řízení toku ⚫ metody ⚫ pole ⚫ řetězce, regulární výrazy, čas

Kód: JAZ1 Délka: 2 (dní) · Jazyky: česky nebo anglicky · Zákl. cena: 4990 Kč/os.


Už od 2 osob. Více osob - větší sleva! Pro jiné množství nás kontaktujte.
Vyberte si dny, které vám vyhovují. V naprosté většině případů vám vyjdeme vstříc. Nemusí jít po sobě, ale je to určitě lépe. Rozdělené školení se cenově neliší od po sobě jdoucího.
Cena za jednoho účastníka.
Konečná celková cena (nejsme plátci DPH).

Co se na školení Java SE 8 základní kurz I. - platforma a jazyk naučím?

 1. Úvod
  1. Historie a současnost Javy
  2. Novinky v Java 8
  3. Základní termíny
   1. Jazyk nebo platforma?
   2. JDK vs. JRE
   3. Java Virtual Machine (JVM)
   4. Knihovna Core API a JavaDoc
   5. Java vs. JavaScript
   6. Aplikace vs. aplet
  4. Výhody, nevýhody, konkurenti
  5. Doporučené knihy a weby
  6. JDK a JRE
   1. JDK nebo JRE?
   2. Stažení a instalace
    1. Proměnná prostředí PATH
   3. Proměnná prostředí JAVA_HOME
   4. Programy java, javac
   5. Classpath a JAR knihovny
  7. IDE a nástroje
   1. IntelliJ IDEA
   2. Programátorské editory
   3. Závilostí a sestavení - Ant, Maven
  8. Hello world - první program
 2. Základy jazyka
  1. Komentáře
   1. Řádkový komentář
   2. Blokový komentář
   3. Javadoc komentář
  2. Identifikátory a proměnné
   1. Pravidla pojmenování
   2. Klíčová slova (keywords)
   3. Jmenné konvence identifikátorů
  3. Anotace
   1. @Deprecated
   2. @Override
   3. @SupressWarning
  4. Datové typy a literály
   1. Primitivní typy
    1. Celočíselné typy (integers)
    2. Reálná čísla (floating-point)
    3. Znakový typ char
    4. Logický typ boolean
    5. Typ void
   2. Refereční typy
    1. Object a potomci
    2. String
    3. Pole (array)
    4. Hodnota null
   3. Obálky primitivních typů (primitive wrappers)
  5. Výrazy a operátory
   1. Operátory a operandy
   2. Priority operátorů
   3. Operátor přiřazení
   4. Operátor přetypování
   5. Aritmetické operátory
   6. Relační operátory
   7. Logické operátory
   8. Bitové operátory
   9. Zkrácené operátory
   10. Ternární (podmínkový) operátor
   11. Operátor new
  6. Příkazy a bloky
  7. Tisk na obrazovku
   1. println()
   2. format()
  8. Systémové proměnné (system properties)
 3. Příkazy řízení toku
  1. Podmínky if, if-then
  2. Přepínač switch
  3. Cyklus while a do-while
  4. Cyklus for a for-each
   1. Příkazy break a continue
  5. Návěstí (label)
  6. Příkaz return
 4. Metody
  1. Deklarace metody
  2. Návratové typy
  3. Rekurzivní metody
  4. Parametry metod
   1. Počet parametrů
   2. Bezparametrická metoda
   3. Formální a skutečné parametry, parametr vs. argument
   4. Finální parametry
   5. Proměnný počet parametrů (varargs)
  5. Zastínění (hiding)
  6. Předávání hodnotou (by value)
  7. Přetížené metody (overloaded methods)
 5. Pole (arrays)
  1. Deklarace a vytvoření pole
   1. Délka pole
  2. Anonymí pole
  3. Operace s poli
  4. Vícerozměrná pole (multidimensional arrays)
  5. Proč jsou kolekce lepší
 6. Řetězce a čas
  1. Unicode a UTF-8 aneb minimum o kódování znaků
  2. Znaky a escape sekvence
  3. Řetězce String a ostatní
   1. Vytvoření, spojení
    1. Z jiných datových typů
   2. Porovnání
   3. Převody malá/velká písmena
   4. Hledání a nahrazování v řetězcích
   5. StringBuffer a StringBuilder
   6. Formátovaní řetězců s format()
  4. Regulární výrazy (regex)
  5. Datum a čas v Javě
   1. Date
   2. Calendar a GregorianCalendar
   3. SimpleDateFormat
   4. Balíček java.time z JDK8

Doporučené vstupní znalosti

 • práce s příkaz. řádkou
 • práce se soubory
 • výhodou zkušenosti s jiným jazykem

Doporučené předcházející kurzy

Doporučené navazující kurzy

Lektor kurzu

Libor Jelínek

Je nadšený programátor a štastný uživatel Linuxu. Má přes 10 let zkušeností s Javou, ale nyní nejraději pracuje v Pythonu. Je autorem řady příruček školení, učebnic a článků. Volno tráví kutěním nebo vařením.

Nevyhovuje Vám rozsah nebo témata školení?

To správné školení ve správný čas pro umíme připravit na míru!


Za svojí prací si stojíme a děláme ji s nadšením

Nabízíme dlouhodobé a pevné partnerství. Usilujeme o to stát se partnerem, který vám vrátí investici do IT zpět v podobě skutečně užitečného řešení pro vaše podnikání. Máme špičkové znalosti, ale především nadšení se kterým věci děláme.

Novinky

11. října 2016 Nové vylepšené osnovy kurzů Java EE I. a Java EE II. pro Java EE 7.
11. září 2016 O prázdninách jsme nelenili a aktualizovali školení Java - základní kurz - syntaxe a Core API pro novou Javu 8!

Virtage Software

Jsme softwarovou společností specializující se na on-site IT kurzy a školení pro firmy. Technologie, které školíme aktivně používáme při vlastním vývoji a podpoře klientů v rámci naší podpory IT profesionálů.

Kontaktujte nás

Virtage Software - Libor Jelínek
sídlo: Luční 542, 295 04 Uhlířské Janovice
tel.: +(420) 315 555 488 nebo +(420) 777 205 142
email: podpora@virtage.cz