Onsite školení SQL a relační databáze - základní kurz

Obecné a přesto konkrétní a praktické seznámení se SQL jazykem a relačními databázemi. Zjistíte jaké databáze existují, jak se od sebe liší. Dokážete navrhnout databázi, vybrat správné datové typy, nastavit referenční integritu. Velký prostor je věnován SQL SELECT dotazům od nejjednoduššího výběru po JOIN spojování tabulek. Rovněž se naučíte data vkládat, aktualizovat a mazat. Na závěr se seznámíte s transakcemi, nahlednete do administrace a programování relačních databází a SQL. Budete samostatní a napsat nebo upravit datové sestavy dokážete sami! Příklady jsou demonstrovány na MariaDB/MySQL, ale kurz je obecný a využitelný i pro všechny ostatní databáze. V případě požadavku mohou být příklady v jiné databázi.

Vybraná témata: SQL příkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ⚫ přehled relačních databází ⚫ databáze, tabulky a pohledy ⚫ datové typy ⚫ referenční integrita ⚫ transakce ⚫ zálohování a obnova ⚫ oprávnění ⚫ programování v SQL

Kód: SQL1 Délka: 2 (dní) · Jazyky: česky nebo anglicky · Zákl. cena: 7990 Kč/os.


Už od 2 osob. Více osob - větší sleva! Pro jiné množství nás kontaktujte.
Vyberte si dny, které vám vyhovují. V naprosté většině případů vám vyjdeme vstříc. Nemusí jít po sobě, ale je to určitě lépe. Rozdělené školení se cenově neliší od po sobě jdoucího.
Cena za jednoho účastníka.
Konečná celková cena (nejsme plátci DPH).

Co se na školení SQL a relační databáze - základní kurz naučím?

 1. Úvod do SQL a databází
  1. Co je databáze?
  2. Co je relační databáze (RDBMS)?
  3. Jazyk SQL
  4. Nerelační (NoSQL) databáze
 2. Přehled SQL jazyka a RDBMS
  1. SQL normy a dialekty
  2. MariaDB/MySQL
  3. PostgreSQL
  4. SQL Server
  5. Oracle
  6. DB2
  7. Firebird
  8. Access
  9. Embeddable databáze
 3. Návrh databází
  1. Databáze neboli schéma
  2. Tabulky a pohledy
  3. Datové typy
   1. Celočíselné typy
   2. Boolean
   3. Desetinná čísla
   4. Datum a čas
   5. ENUM a SET
   6. textové typy
   7. binární data (BLOB)
   8. hodnota NULL
  4. Atributy sloupců
   1. NULL/NOT NULL
   2. DEFAULT
   3. PRIMARY KEY a FOREIGN KEY
   4. AUTO_INCREMENT
   5. CHARACTER SET a COLLATE
  5. Vztahy a referenční integrita
   1. Vztah 1:1
   2. Vztah 1:n
   3. Vztah n:m
   4. Primární klíč
   5. Cizí klíč
  6. Normalizace
   1. I. normální forma
   2. II.. normální forma
   3. III. normální forma
  7. ER diagramy
 4. Tvorba databází (DDL)
  1. SQL klienti
  2. Příkaz CREATE
  3. Příkaz ALTER
  4. Příkaz DROP
  5. Příkaz TRUNCATE
  6. Vzorová databáze Sakilla
 5. Dotazování (SELECT)
  1. Příkaz USE
  2. Základní forma SELECTu
  3. Podmínka WHERE
   1. Výběr sloupce
   2. Operátory
   3. Hodnota
  4. Řetězení podmínek WHERE - AND, OR, NOT
  5. Řazení výsledků ORDER BY
  6. Omezení vrácených řádků
  7. SQL funkce
  8. Agregační funkce
   1. COUNT()
   2. MAX()
   3. MIN()
   4. AVG()
   5. SUM()
  9. Kontigenční tabulky GROUP BY
   1. Podmínka HAVING
   2. Spojování tabulek JOIN
    1. CROSS JOIN
    2. INNER JOIN
    3. OUTER JOIN
    4. JOIN a NULL hodnota
   3. Vnořené dotazy
   4. Sloučení dotazů UNION
 6. Manipulace s daty (DML)
  1. Vkládání INSERT
  2. Aktualizace UPDATE
  3. Výmaz DELETE
 7. Transakce
  1. Koncept ACID
  2. Transakce a jejich úrovně
  3. Podpora různých RBDMS
  4. Zamykání a uváznutí (deadlock)
 8. Administrace databází
  1. Indexy
  2. Systémové tabulky
  3. Zálohování a obnova
  4. Zabezpečení (uživatelé, oprávnění)
 9. Přehled SQL programování
  1. Proměnné a kurzory
  2. Uložené procedury
  3. Uložené funkce
  4. Triggery (spouště)
  5. Ovladače - JDBC, ODBC

Doporučené vstupní znalosti

 • práce s příkaz. řádkou
 • práce se soubory

Doporučené předcházející kurzy

 • žádné

Doporučené navazující kurzy

Lektor kurzu

Libor Jelínek

Je nadšený programátor a štastný uživatel Linuxu. Má přes 10 let zkušeností s Javou, ale nyní nejraději pracuje v Pythonu. Je autorem řady příruček školení, učebnic a článků. Volno tráví kutěním nebo vařením.

Nevyhovuje Vám rozsah nebo témata školení?

To správné školení ve správný čas pro umíme připravit na míru!


Za svojí prací si stojíme a děláme ji s nadšením

Nabízíme dlouhodobé a pevné partnerství. Usilujeme o to stát se partnerem, který vám vrátí investici do IT zpět v podobě skutečně užitečného řešení pro vaše podnikání. Máme špičkové znalosti, ale především nadšení se kterým věci děláme.

Novinky

11. října 2016 Nové vylepšené osnovy kurzů Java EE I. a Java EE II. pro Java EE 7.
11. září 2016 O prázdninách jsme nelenili a aktualizovali školení Java - základní kurz - syntaxe a Core API pro novou Javu 8!

Virtage Software

Jsme softwarovou společností specializující se na on-site IT kurzy a školení pro firmy. Technologie, které školíme aktivně používáme při vlastním vývoji a podpoře klientů v rámci naší podpory IT profesionálů.

Kontaktujte nás

Virtage Software - Libor Jelínek
sídlo: Luční 542, 295 04 Uhlířské Janovice
tel.: +(420) 315 555 488 nebo +(420) 777 205 142
email: podpora@virtage.cz